دستگاه حضور غیاب سریع SpeedFace B100 مناسب برای مجموعه های پر تردد. با قابلیت شناسایی از فاصله سه متری و زیر یک دقیقه و بدون نیاز به ایجاد صف در هنگام تردد.