دستگاه حضوروغیاب اسپیدفیس H5L

دستگاه کنترل تردد سریع SpeedFace B100

  • شناسایی در کمتر از 0.5 ثانیه

  • عدم نیاز به توقف برای ثبت تردد

  • استفاده از آخرین تکنولوژی تشخیص چهره

  • تشخیص تا فاصله 3 متری

  • دارای سنسور اسکن کف دست و اثر انگشت